• info@kontrakter.nu

Tips til at lave en god erhvervslejekontrakt

Tips til at lave en god erhvervslejekontrakt

Tips til at lave en god erhvervslejekontrakt

Når man skal indgå en aftale i forbindelse med leje af erhvervslokaler, er der centrale ting, man skal huske. Derudover er der specifikke vilkår, som man ligeledes skal være opmærksom på. Erhvervslejeloven regulerer løbende nogle vilkår, som skal gælde i forbindelse med udlejning af diverse former for erhvervslejemål, og disse vilkår er selvfølgelig nødvendige at tage hensyn til. Dog er der ellers en del aftalefrihed, når man skal indgå en kontrakt. Du kan i artiklen få tips til, hvordan du laver en god erhvervslejekontrakt. På denne måde vil du minimere risikoen for at glemme vigtige aspekter i kontrakten, som kan få store konsekvenser for dig efterfølgende.

Valgfrit at indgå en erhvervslejekontrakt

Først og fremmest er det nødvendigt at påpege, at det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at indgå en erhvervslejekontrakt. Dette siger Erhvervslejeloven. Dog siger loven, at hvis blot én af parterne ønsker at indgå en erhvervslejekontrakt, så skal dette indgås. Dette er ligeledes yderst anbefalelsesværdigt, da denne kontrakt kan tages frem, hvis konflikter eller uenigheder opstår. Selvom en mundtlig aftale kan være mindst lige så god som en skriftlig, er det dog altid bedst med en skriftlig aftale. På denne måde vil både lejers og udlejers krav og ret være dækket.

Ændringer af lejen

Som udlejer eller lejer har man ret til at forlange, at lejen bliver nedsat eller forhøjet hvert 4. år. Dog kræver disse stigninger eller nedsættelser, at lejen derefter svarer til markedslejen hos lignende lejemål. Derudover skal ændringer i lejen varsles minimum tre måneder før, at ændringerne sker. Dog er det op til udlejeren og lejeren selv at bestemme, hvorvidt denne lov skal gælde, eller om der skal gå kortere eller længere tid mellem reguleringen. Det allervigtigste er dog, at det er beskrevet tydeligt og klart i kontrakten, hvilken regel der skal gælde.

Ekstra udgifter ud over den aftale leje

Når det kommer til yderligere udgifter, som lejeren skal stå for i forbindelse med lejemålet, er det et lovkrav, at dette oplyses om. Dette kan eksempelvis være ekstra udgifter såsom varme, vand og fællesudgifter. Bliver lejeren ikke oplyst om disse ekstra udgifter i erhvervslejekontrakten, kan udlejeren ikke kræve pengene. Derfor er det centralt, at kontrakten giver et anslået beløb på de enkelte udgifters størrelse, typen af ekstra udgifter samt udgifter, som er en del af forbrugsregnskabet. Dog skal der ikke oplyses om udgifter til brændsel.

Lejemålets vedligeholdelse

Ifølge Erhvervslejeloven er det udlejeren, der har pligt til al form for vedligeholdelse af ejendommen samt lejemålet i den pågældende lejeperiode. Dog kan denne vedligeholdelse overdrages helt eller delvist til lejeren. Dette skal selvfølgelig aftales i erhvervslejekontrakten, da det ellers er udlejeren, der står for det.

Dette var et par tips til erhvervslejekontrakter. Der findes selvfølgelig endnu flere punkter, der er vigtige at tage med, men dette er et udpluk af dem.

admin