• info@kontrakter.nu

Sådan kommer du ud af en lejekontrakt

erhvervskontrakter

Sådan kommer du ud af en lejekontrakt

Der kan fra tid til anden være behov for at komme ud af en lejekontrakt før forventet. Det kan være, hvis din virksomhed har en høj vækst, hvilket skaber flere arbejdspladser. Det øgede antal af arbejdspladser indebærer dog ofte, at der skal mere plads til, da de nye medarbejdere skal have en kontorplads.

Er du kommet i den situation, hvor du skal opsige en lejekontrakt, kan der være flere regler, du skal være opmærksom på. I dette indlæg giver vi dig gode råd til, hvordan du kommer ud af en lejekontrakt.

De generelle regler

Når du skal opsige en lejekontrakt, er der nogle generelle regler, der gælder. Dette er i forhold til, hvor længe før du skal varsle din opsigelse. Når du opsiger din lejekontrakt, vil der ofte generelt være en opsigelsesperiode. Det vil være perioden, fra du officielt meddeler din udlejer om opsigelse, til den dag du egentlig har opsagt lejemålet og skal flytte. I erhvervslejeloven er de generelle regler, at der skal være et opsigelsesvarsel på løbende måned plus tre måneder.

De tre måneder skal sikre, at udlejer har en rimelig chance for at finde en ny lejer, inden din virksomhed vælger at flytte fra lokalerne. Denne regel gælder, hvis der ikke er anført andet i lejekontrakten. Står der, at opsigelse skal ske i henhold til erhvervslejeloven, vil det være denne regel, du skal gå efter.

Er der tilføjelser i din lejekontrakt?

Det er dog ikke i alle tilfælde, at det er reglen fra erhvervslejeloven, du skal rette dig efter. Der kan nemlig være skrevet noget andet i den lejekontrakt, du har indgået med udlejer. Eksempler på tilføjelser i en lejekontrakt kan være uopsigelighed eller en længere opsigelsesperiode. Der er derfor vigtigt, at du læser lejekontrakten nøje igennem, hvis du overvejer at opsige lejekontrakten. Der kan nemlig være nogle tilføjelser, der gør, at du skal vente længere på at kunne flytte.

Nogle lejekontrakter er uopsigelige fx de første seks måneder, det første eller de første to år. Derudover kan der være nogle lejekontrakter, hvor du skal varsle din opsigelse seks måneder før, du skal flytte. Kontrakter kan være meget forskellige. Du skal derfor læse din lejekontrakt nøje for at finde ud af, hvordan du kommer ud af din lejekontrakt.

admin