• info@kontrakter.nu

Hvorfor en lejekontrakt?

Hvorfor en lejekontrakt?

Hvorfor en lejekontrakt?

Alle, som har prøvet at leje lokaler, både til privat og erhverv, har sandsynligvis stiftet bekendtskab med en lejekontrakt. Der er behov for en lejekontrakt, da denne, helt basalt, er det dokument, hvor aftalen mellem en lejer og en udlejer fremgår. Begge parter skal afgive sin underskrift, før lejekontrakten er gyldig. Der vil ofte opstå komplikationer og alvorlige konsekvenser, hvis lejekontrakten ikke overholdes.

Når der tales om lejekontrakter, er det ofte i forbindelse med leje af erhvervslokaler eller boliger, men der kan dog også forekomme lejekontrakter, der beskæftiger sig med leje af øvrige ting.

Der findes standard-lejekontrakter, som de fleste udlejere tager udgangspunkt i, da der i Danmark stilles høje krav til disse.

Lejekontrakten skal sikre en fair udlejning for både lejer og udlejer og ligeledes klargøre, hvilke rettigheder og forpligtelser de to parter har over for hinanden.

Ændringer i lejekontrakten skal varsles og aftales indbyrdes.

Erhvervslejekontrakt

Erhvervskontrakter beskæftiger sig udelukkende med leje af lokaler, der ikke er til beboelse. Der er nogle punkter, som er meget væsentlige at have med i en erhvervskontrakt.

 • Hvem er udlejer? Det skal fremgå, hvem der ejer lokalerne.
 • Hvem er lejer? Det skal fremgå, hvem der skal leje lokalerne.
 • Hvad er tilladt? Det skal fremgå, hvad lokalerne reelt må bruges til. Dette skal naturligvis gerne stemme overens med lejerens formål.
 • Hvor? Det skal fremgå, hvor lokalerne er placeret fysisk.
 • Stand? Det skal fremgå, hvordan lokalernes stand er, samt hvordan standen skal være, når lokalerne fraflyttes.
 • Lejeperiode? Det skal fremgå, hvornår lejeperioden starter, samt hvor længe lejer vil benytte lokalerne.
 • Økonomi? Det skal fremgå, hvad husleje og udgifter beregnes til at være.

Privat lejekontrakt

Private lejekontrakter beskæftiger sig, modsat erhvervslejekontrakter, med lokaler, der er til beboelse. Der er ligeledes en række punkter i en privat lejekontrakt, som er væsentlige at have med. Nedenstående punkter har en del tilfælles med erhvervslejekontrakten, og du vil typisk støde på dem i en standard privat lejekontrakt til beboelse.

 • Hvem er udlejer? Det skal fremgå, hvem der ejer lokalerne.
 • Hvem er lejer? Det skal fremgå, hvem der skal leje lokalerne.
 • Lejeperiode? Det skal fremgå, hvornår lejeperioden starter, samt hvor længe lejer vil benytte lokalerne.
 • Økonomi? Det skal fremgå, hvad husleje og udgifter beregnes til at være.
 • Stand? Det skal fremgå, hvordan lokalernes stand er, samt hvordan standen skal være når lokalerne fraflyttes.
 • Vedligeholdelse? Det skal fremgå, hvem der står for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
 • Inventar? Det skal fremgå, hvilket inventar i lejemålet der tilhører udlejeren.
 • Regler? Det skal fremgå, hvad der er tilladt i lejemålet. Herunder husdyr, husorden og øvrige oplysninger.
 • Særlige vilkår? Det skal fremgå, om der er tilføjelser eller fravigelser i forhold til de standardregler, der fremgår af lejelovgivningen.
admin