• info@kontrakter.nu

Blog

Blog

5 faldgruber, som du skal være opmærksom på ved en lejekontrakt

5 faldgruber, som du skal være opmærksom på ved en lejekontrakt

Står du og skal underskrive lejekontrakten til din drømmelejlighed eller bolig, men er du i tvivl om, hvilke ting du skal være opmærksom på, før du underskriver, så er der råd at finde. Vi har samlet fem af de vigtigste faldgruber til dig, som vil sikre dig den bedste start på din lejeperiode.

Læs kontrakten godt og grundigt igennem

Vigtigst af alt er, at du til at starte med sætter dig ned og læser kontrakten igennem fra ende til anden. De dummeste fejl bliver ofte begået, når man skynder sig igennem denne proces og springer over, hvor gærdet er lavest. Gør dig selv derfor den tjeneste at læse hele dokumentet, så intet på et senere tidspunkt kommer som en overraskelse. Her skal du være særlig opmærksom på lejekontraktens særlige vilkår under §11.

Undersøg dine rettigheder som lejer

Det er nogle helt særlige regler, der gælder, når man vil leje, og for at undgå eventuelle kontroverser eller uenigheder med udlejeren, så vær forinden klar over, hvilke rettigheder du har, og sørg så for, at de også bliver overholdt i lejekontrakten. Reglerne kan du finde i lejeloven.

Sørg for at få alt på skrift

Der kan være mange ting, som skal være på plads i forbindelse med overdragelsen af en lejlighed, og foruden den skriftlige lejekontrakt, kan der være flere ting, som udlejeren fortæller eller lover dig mundtligt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig selv yderligere ved at få alle de aftaler, der bliver lavet, ned på skrift.

Få gang i din hovedregning

På en lejekontrakt kan der stå mange forskellige tal, som kan være svære at gennemskue. Men i stedet for at lade dig forvirre og give op er det vigtigt at beregne, om beløbene på kontrakten faktisk stemmer. Her skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget udlejeren må opkræve i husleje. Alt dette kan du læse mere om hos huslejenævnet i din kommune.

Dokumentér fejl og mangler

Når du endelig har underskrevet kontrakten og er flyttet ind, er der en sidste, men vigtig, faldgrube, du skal huske på. Inden 14 dage skal man som ny lejer nemlig dokumentere de fejl eller mangler, der kan være i lejligheden. Dette skal du gøre for at sikre, at du ved udflytning ikke skal betale for en fejl, som allerede var der, da du flyttede ind. Sørg derfor for at tage billeder på selv de mindste mangler, du kan se.

admin
Derfor bør du altid have en kontrakt

Derfor bør du altid have en kontrakt

Hvad enten du skal leje eller udleje kontorlokaler, giver det sig selv, at en kontrakt aldrig bør undgås. Kontrakten er til, for at du, som enten lejer eller udlejer, er sikret, og misforståelser eller uenigheder hurtigt kan udredes. Dog er der nogle forhold, du bør kende til samt punkter, du bør give ekstra opmærksomhed. Alt dette vil du blive informeret om her.

Hvorfor en kontrakt er uundværlig?

Uanset om du har en lejekontrakt eller ej, er en lejeaftale altid gyldig. Hvis ikke du har udarbejdet en lejekontrakt, er der ingen sikkerhed eller garanti for dig selv, samt det kan have betydning, når du eller din lejer engang skal flytte. Kontrakten bør altid være udarbejdet, inden der indgås en lejeaftale.

Som udgangspunkt er lejer særligt beskyttet i henhold til Lejeloven. Derfor giver kontrakten udlejer mulighed for at aftale sig ud af nogle af Lejelovens regler. Det er dog vigtigt, at udlejer kender til reglerne omkring dette, da der er specielle krav til, hvordan særlige aftaler skal formuleres samt hvilke forhold, man ikke kan ændre i en kontrakt. I forbindelse med erhvervslejemål er der større aftalefrihed, så det er altså vigtigt, at både lejer og udlejer er klar over de muligheder og fælder, der kan være.

Hvis du har svært ved at overskue at skrive en lejekontrakt, kan du med fordel vælge en standardkontrakt. Denne indeholder de vigtigste punkter og gør det dermed nemmere for dig at gribe processen an.

Hvilke punkter skal du være ekstra opmærksom på?

Som noget af det første, når du skriver kontrakt, er det vigtigt, at du har styr på den månedlige betaling. Derudover bør du og lejer være enige om kontraktens længde samt opsigelse. Det er også en god ide præcis at aftale, hvad der er inkluderet, om der er noget, der koster ekstra, og om der skal betales depositum samt forsikringsansvar hos både dig og lejer.

Når alt det formelle er på plads, kan der med fordel aftales et par møder i de kommende uger. Disse kan benyttes til at snakke om de ting, der fungerer godt og de ting, der skal ændres. Det er vigtigt, at begge parter er villige og klar til at snakke om tingene, sådan at lejen kommer til at forløbe uden de store problemer og konflikter.

Normalt kan udlejer kræve en stigning af lejen, således den matcher markedslejen. Det samme gør sig gældende for lejer. Lejer kan kræve at få nedsat lejen, hvis den overstiger markedslejen. Som udgangspunkt aftales der en årlig procentregulering eller en regulering i forhold til nettoprisindekset til året før.

admin
Tips til at lave en god erhvervslejekontrakt

Tips til at lave en god erhvervslejekontrakt

Når man skal indgå en aftale i forbindelse med leje af erhvervslokaler, er der centrale ting, man skal huske. Derudover er der specifikke vilkår, som man ligeledes skal være opmærksom på. Erhvervslejeloven regulerer løbende nogle vilkår, som skal gælde i forbindelse med udlejning af diverse former for erhvervslejemål, og disse vilkår er selvfølgelig nødvendige at tage hensyn til. Dog er der ellers en del aftalefrihed, når man skal indgå en kontrakt. Du kan i artiklen få tips til, hvordan du laver en god erhvervslejekontrakt. På denne måde vil du minimere risikoen for at glemme vigtige aspekter i kontrakten, som kan få store konsekvenser for dig efterfølgende.

Valgfrit at indgå en erhvervslejekontrakt

Først og fremmest er det nødvendigt at påpege, at det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at indgå en erhvervslejekontrakt. Dette siger Erhvervslejeloven. Dog siger loven, at hvis blot én af parterne ønsker at indgå en erhvervslejekontrakt, så skal dette indgås. Dette er ligeledes yderst anbefalelsesværdigt, da denne kontrakt kan tages frem, hvis konflikter eller uenigheder opstår. Selvom en mundtlig aftale kan være mindst lige så god som en skriftlig, er det dog altid bedst med en skriftlig aftale. På denne måde vil både lejers og udlejers krav og ret være dækket.

Ændringer af lejen

Som udlejer eller lejer har man ret til at forlange, at lejen bliver nedsat eller forhøjet hvert 4. år. Dog kræver disse stigninger eller nedsættelser, at lejen derefter svarer til markedslejen hos lignende lejemål. Derudover skal ændringer i lejen varsles minimum tre måneder før, at ændringerne sker. Dog er det op til udlejeren og lejeren selv at bestemme, hvorvidt denne lov skal gælde, eller om der skal gå kortere eller længere tid mellem reguleringen. Det allervigtigste er dog, at det er beskrevet tydeligt og klart i kontrakten, hvilken regel der skal gælde.

Ekstra udgifter ud over den aftale leje

Når det kommer til yderligere udgifter, som lejeren skal stå for i forbindelse med lejemålet, er det et lovkrav, at dette oplyses om. Dette kan eksempelvis være ekstra udgifter såsom varme, vand og fællesudgifter. Bliver lejeren ikke oplyst om disse ekstra udgifter i erhvervslejekontrakten, kan udlejeren ikke kræve pengene. Derfor er det centralt, at kontrakten giver et anslået beløb på de enkelte udgifters størrelse, typen af ekstra udgifter samt udgifter, som er en del af forbrugsregnskabet. Dog skal der ikke oplyses om udgifter til brændsel.

Lejemålets vedligeholdelse

Ifølge Erhvervslejeloven er det udlejeren, der har pligt til al form for vedligeholdelse af ejendommen samt lejemålet i den pågældende lejeperiode. Dog kan denne vedligeholdelse overdrages helt eller delvist til lejeren. Dette skal selvfølgelig aftales i erhvervslejekontrakten, da det ellers er udlejeren, der står for det.

Dette var et par tips til erhvervslejekontrakter. Der findes selvfølgelig endnu flere punkter, der er vigtige at tage med, men dette er et udpluk af dem.

admin
Hvorfor en lejekontrakt?

Hvorfor en lejekontrakt?

Alle, som har prøvet at leje lokaler, både til privat og erhverv, har sandsynligvis stiftet bekendtskab med en lejekontrakt. Der er behov for en lejekontrakt, da denne, helt basalt, er det dokument, hvor aftalen mellem en lejer og en udlejer fremgår. Begge parter skal afgive sin underskrift, før lejekontrakten er gyldig. Der vil ofte opstå komplikationer og alvorlige konsekvenser, hvis lejekontrakten ikke overholdes.

Når der tales om lejekontrakter, er det ofte i forbindelse med leje af erhvervslokaler eller boliger, men der kan dog også forekomme lejekontrakter, der beskæftiger sig med leje af øvrige ting.

admin
Derfor skal du altid have en kontrakt

Derfor bør du altid have en kontrakt

Hvad enten du skal leje eller udleje kontorlokaler, giver det sig selv, at en kontrakt aldrig bør undgås. Kontrakten er til, for at du, som enten lejer eller udlejer, er sikret, og misforståelser eller uenigheder hurtigt kan udredes. Dog er der nogle forhold, du bør kende til samt punkter, du bør give ekstra opmærksomhed. Alt dette vil du blive informeret om her.

Hvorfor en kontrakt er uundværlig?

Uanset om du har en lejekontrakt eller ej, er en lejeaftale altid gyldig. Hvis ikke du har udarbejdet en lejekontrakt, er der ingen sikkerhed eller garanti for dig selv, samt det kan have betydning, når du eller din lejer engang skal flytte. Kontrakten bør altid være udarbejdet, inden der indgås en lejeaftale.

admin

Kontrakter gjort simpelt

Hvis man skal bruge kontrakter, så er det vigtigt at disse er udarbejdet af profesionelle, der kan stå inden for den information du underskriver.

Her hos Kontrakter.nu har vi udviklet en teknologi der gør det let og hurtigt for dig at udarbejde dine kontrakter, uanset om de skal bruges til private- eller ehvervsformål.

Vores første værktøj til udarbejdelse af erhvervslejekontrakter er allerede på plads, i samarbejde med Lokalebasen.dk, som står bag den teknologi vi benytter os af.

admin